Thông báo tuyển sinh khối 6, năm học 2020-2021

Đăng lúc: 22:23:26 18/07/2020 (GMT+7)

THÔNG BÁO CỦA TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN V/v tuyển sinh vào lớp 6 năm học: 2020 - 2021

  PHÒNG GD & ĐTNGA SƠN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THCS Chu Văn An                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số : 01/TB- THCSCVA

 

THÔNG BÁO CỦA TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

V/v tuyển sinh vào lớp 6 năm học: 2020 - 2021

 


 Kính gửi: Các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 5 năm học 2019-2020 trong toàn huyện Nga Sơn.

Thực hiện Phương án số 01/PA-PGD&ĐT ngày 23/6/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nga Sơn về Phương án tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Chu Văn An năm học 2020-2021;

Trường THCS  Chu Văn An  thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học : 2020 - 2021 như sau:

1.      Chỉ tiêu tuyển sinh

Năm học 2020 - 2021 trường THCS Chu Văn An tuyển sinh lớp 6 : 120 học sinh.

2.      Phương thức tuyển sinh

Thực hiện theo phương thức: Kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực. Học sinh phải thực hiện 02 bài kiểm tra, đánh giá năng lực.

+ Bài kiểm tra, đánh giá năng lực môn: Tiếng Việt: Thời gian làm bài là 40 phút;

+ Bài kiểm tra, đánh giá năng lực môn Toán: Thời gian làm bài là 40 phút.

3.      Độ tuổi, đối tượng dự tuyển

            - Tuổi của học sinh THCS thực hiện như quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;

            - Đã hoàn thành chương trình tiểu học, trong độ tuổi qui định.

4.      Hồ sơ dự tuyển

           - Đơn xin dự tuyển vào Trường THCS Chu Văn An huyện Nga Sơn;

            - Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình Tiểu học;

            - Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

            - Giấy xác nhận hộ khẩu thường trú;

            - Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);

  - Bản gốc đạt giải viết thư UPU cấp tỉnh, cấp Quốc gia ( nếu có).

(Tất cả hồ sơ đựng trong một túi, bên ngoài ghi rõ họ tên, từng loại hồ sơ)

            5. Thời gian :

           - Thu hồ sơ dự tuyển từ ngày 21/7/2020 đến hết ngày 26/7/ 2020;

           - Chốt hồ sơ ngày 27/7/2020

           - Ngày 29/7/2020 niêm yết danh sách phòng kiểm tra đánh giá năng lực;

           - Ngày 30/7/2020 kiểm tra đánh giá năng lực học sinh;

       - Thông báo kết quả tuyển sinh tại trường THCS Chu Văn An: Chiều ngày 3/8/2020.

           -Trả hồ sơ học sinh không trúng tuyển từ ngày 04/8/2020 đến ngày 8/8/2020

           6. Địa điểm nộp hồ sơ: Học sinh nộp Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển tại trường THCS Chu Văn An.

 

          Vậy Trường THCS Chu Văn An thông báo để các bậc phụ huynh, các em học sinh trong toàn huyện được biết và đến nộp hồ sơ dự tuyển vào lớp 6 năm học 2020 - 2021 theo đúng kế hoạch trên.

                                                          Nga Sơn, ngày 16 tháng 7 năm 2020

               HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                    Trần Văn Dậu